Naše aktivity

  1. týždenné rehabilitačno-integračné pobyty rodín s postihnutými deťmi

  2. Valentínsky ples

  3. benefičný koncert s názvom “...príde medzi nás...“

  4. športové dni spojené s oslavou dňa detí

  5. víkendové integračné pobyty

  6. jesenné opekačky spojené so športovým vyžitím

  7. podpora a poradenstvo rodinám

  8. tvorba projektov na získavanie finančných prostriedkov

  9. medializovanie aktivít združenia cez noviny, rozhlas, televíziu a internet

Spoločným menovateľom aktivít nášho združenia je integrácia detí a dospelých občanov s mentálnym postihnutím do spoločnosti a obhajoba ich práv a záujmov.Plán činnosti ZPMP na rok 2018