Vitajte

    na stránkach Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím (ZPMP) v Trnave. ZPMP je dobrovoľnou, humanitnou a charitatívnou organizáciou. Ako neštátne, neziskové občianske združenie s právnou subjektivitou (od 4. 11. 1993) združuje rodičov detí s mentálnym a kombinovaným postihnutím, postihnutých ľudí, odborníkov, priateľov a ďalších občanov s cieľom pomáhať ľuďom s mentálnym postihnutím, ktorí celý život potrebujú pomoc a podporu spoločnosti.

Od založenia združenia 31. 5. 1991 tvorilo členskú základňu 180 členov. Združenie vyvíja aktivity v oblasti sociálno-právnej formou poradenstva cez pracovníkov obvodného úradu - odbor sociálnych vecí, v oblasti zdravotníctva (RIP), kultúrno-spoločenskej a športovej oblasti.